در حال نمایش 6 نتیجه

سبزی تره خشک

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

سبزی جعفری خشک

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

سبزی ریحان خشک

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

سبزی شنبلیله خشک

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

سبزی گشنیز خشک

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

سبزی مرزه خشک

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.